۱۷ خرداد، ۱۳۹۸

نقاشی و آبرنگ


نقاشی با آبرنگ برای کودکان به کمک نمک، یکی از پر طرفدارترین فعالیت های هنری برای بچه ها است. از کودک نو پا تا بچه های بزرگتر می توانند با علاقه این کار را انجام دهند. چسب، نمک و آبرنگ همه چیزهایی هستند که برای این فعالیت هنری ساده برای کودک نیاز دارید. در صورتی که کودک این روش رنگ آمیزی با آبرنگ را بیاموزد، برای سالها به عنوان یک فعالیت هنری خلاقانه همراه او خواهد بود.

نظرات

۱۷ خرداد، ۱۳۹۸

نقاشی و آبرنگ


نقاشی با آبرنگ برای کودکان به کمک نمک، یکی از پر طرفدارترین فعالیت های هنری برای بچه ها است. از کودک نو پا تا بچه های بزرگتر می توانند با علاقه این کار را انجام دهند. چسب، نمک و آبرنگ همه چیزهایی هستند که برای این فعالیت هنری ساده برای کودک نیاز دارید. در صورتی که کودک این روش رنگ آمیزی با آبرنگ را بیاموزد، برای سالها به عنوان یک فعالیت هنری خلاقانه همراه او خواهد بود.


نظرات