۱۷ خرداد، ۱۳۹۸

کلاژ و کاردستی


 کاردستی درست کردن از تفریحات بسیار مفید و جذاب برای کودکان است. خصوصا کاردستی هایی که با کاغذ درست میشوند، هم ساده و بی دردسر هستند، هم به مواد اولیه ی نایاب یا گرانی احتیاج ندارند، و هم در تقویت مهارت هار کار با دست و چشم کودکان موثر هستند. این کاردستی ها در خانه، در مهدکودک و حتی در ساعات هنر مدرسه قابل انجام میباشند و کودکان از درست کردن آنها بسیار لذت خواهند برد. نهایتا هم میتوانید از حیوانات درست شده برای تزئین اتاق کودکتان استفاده کنید، بهترین راه برای این کار این است که آنها را در قاب های یک شکل قرار بدهید و از دیوار آویزان کنید. برای درست کردن این کاردستی ها به کاغذ رنگی، قیچی و کاغذ احتیاج دارید. برای خطر ساز نشدن کار با قیچی نظارت مستقیم یک بزرگسال لازم است. برای زیباتر شدن کاردستی میتوانید از چشم های آماده استفاده کنید، البته اگر از کودکان بخواهید خودشان چشم ها را بسازند در تقویت خلاقیت آنها هم تاثیرگذار خواهد بود. در این سری کاردستی ها همه ی کاغذ ها فقط به شکل قلب بریده میشوند، بنابراین شما فقط به یک الگوی قلب در ابعاد مختلف احتیاج دارید که میتوانید از کودکان بخواهید آن را بکشند. از چسباندن و کلاژ کردن این قلب ها باهم حیوانات مختلفی پدید می آیند.

نظرات

۱۷ خرداد، ۱۳۹۸

کلاژ و کاردستی


 کاردستی درست کردن از تفریحات بسیار مفید و جذاب برای کودکان است. خصوصا کاردستی هایی که با کاغذ درست میشوند، هم ساده و بی دردسر هستند، هم به مواد اولیه ی نایاب یا گرانی احتیاج ندارند، و هم در تقویت مهارت هار کار با دست و چشم کودکان موثر هستند. این کاردستی ها در خانه، در مهدکودک و حتی در ساعات هنر مدرسه قابل انجام میباشند و کودکان از درست کردن آنها بسیار لذت خواهند برد. نهایتا هم میتوانید از حیوانات درست شده برای تزئین اتاق کودکتان استفاده کنید، بهترین راه برای این کار این است که آنها را در قاب های یک شکل قرار بدهید و از دیوار آویزان کنید. برای درست کردن این کاردستی ها به کاغذ رنگی، قیچی و کاغذ احتیاج دارید. برای خطر ساز نشدن کار با قیچی نظارت مستقیم یک بزرگسال لازم است. برای زیباتر شدن کاردستی میتوانید از چشم های آماده استفاده کنید، البته اگر از کودکان بخواهید خودشان چشم ها را بسازند در تقویت خلاقیت آنها هم تاثیرگذار خواهد بود. در این سری کاردستی ها همه ی کاغذ ها فقط به شکل قلب بریده میشوند، بنابراین شما فقط به یک الگوی قلب در ابعاد مختلف احتیاج دارید که میتوانید از کودکان بخواهید آن را بکشند. از چسباندن و کلاژ کردن این قلب ها باهم حیوانات مختلفی پدید می آیند.


نظرات