۰۶ مرداد، ۱۳۹۸

نقاشی و آبرنگ

اگر فرزندتان تا به حال این کار هنری را تجربه نکرده است در حال حاضر فرصت مناسبی برای این کار است.


۰۶ مرداد، ۱۳۹۸

زبان انگلیسی و فرانسه

ترویج آموزش زبان به کودکان همراه با بازی بازی کردن یک بخش بسیار قابل توجهی از معنای زندگی برای کودکان در این مرحله از رشد میباشد. از این رو، معلم ها باید یادگیری را بوسیله ی بازی کردن تا جای ممکن...


۰۶ مرداد، ۱۳۹۸

کلاژ و کاردستی

تکنیک کلاژ برای کودکان  به عنوان مبحثی خلاق و بسیار گسترده در سطوح مختلف سنی از پیش دبستان تا دانشگاه به صورت های مختلف تدریس  و از طرف هنر جویان اجرا میشود. این تکنیک به لحاظ اینکه دایره فع...


۰۶ مرداد، ۱۳۹۸

زومبابال

موزیک،فعالیت،شادی و کسب مهارت همه در کنار هم در مرکز دوزبانه دینا.